google-site-verification: googlea169ef6bc8d678e3.html

24 04 2014

Çamlıca manzaraları

İstanbul'un en iyi izlenebileceği 260 metre rakımlı Çamlıca Tepesinden Nisan manzaraları.Bir tarafta Avrupa bir tarafta Asya yakası ve Adalar... Hem de lale bahçeleri arasından.

Boğaz köprüsüne doğru bakış


Adalarrenk cümbüşü laleler


19 04 2014

ek göstergenin önemi

Bir önceki yazımızda memurlara uygulanmakta olan ek gösterge cetvelini yayınlamıştık.Tartışmalara konu olan ek göstergenin önemi, çalışan memurun maaş artışından çok emekli maaş ve emekli ikramiyesine olan farkından ileri gelmektedir.Zira, diğer maaş kalemlerinde fark olmayan bir memurun sözgelimi 2200 olan ek göstergesinin 3600'a çıkartılması maaşında   1400 puanlık ek gösterge artışından dolayı  90,81-TL fazlalık oluşturmasına rağmen, emekli keseneğine esas  matrahı 546,69-TL yükseleceğinden maaşından yapılan emekli keseneği de 74,35-TL artacak, maaş artışı gerçekte sadece (90,81-74,35) 16,46-TL olacaktır.Bununla birlikte ek göstergesi 3600'a çıkacak söz konusu memur emeklilik halinde 25 yıl karşılığı  2200 ek göstergeye göre  (546,69x0,75)  410,02-TL daha fazla emekli maaşı, (546,69x25)   13.667-TL daha fazla emekli ikramiyesi alacaktır.
Memurların emekli maaşlarının hesabında önemli payı olan en yüksek memur maaşı, memurun ek göstergesine göre belirlenen oranlarda emekli maaş matrahına dahil edildiği için ek gösterge artışı memurun görevdeki maaşından çok emekli keseneğini arttırmakta, bu artış esas olarak emekli maaş ve ikramiyesine yansımaktadır.
Halihazırdaki uygulamada ek göstergesi olmayan ve 2200 altında olan memurların emekli kesenek matrahına %40 oranında (yani 9500x0,40x0,076998=292,59) en yüksek memur maaşı ilave edilmektedir.Bu oran memurun ek göstergesine göre artmaktadır.
Söz konusu oran; ek göstergesi 2200-3599 aralığında olan memurlar için %70,
3600-4799 aralığında olanlar için %130,
4800-6399 aralığında olanlar için %150 şeklinde ek göstergeye göre artarak devam etmektedir.  

Emekli maaş hesabı ve ikramiyesine esas rakamlar şunlardır;

-Gösterge  (memur maaş katsayısı ile çarpımı)
-Ek gösterge (memur maaş katsayısı ile çarpımı)
-Kıdem aylığı (en fazla 25 yıl olmak üzere her yıl için 20 puan x memur maaş katsayısı) 
-Taban aylığı (tüm memurlar için aynıdır)
-Ek göstergesine göre belli oranda en yüksek memur maaşı (9500x en yüksek memur maaş oranı x memur maaş katsayısı)
-Temsil tazminatı (üst düzey memurlar için ek gösterge gibi)
 
En yüksek memur maaşı denilen kavram ise, memurun alabileceği en yüksek gösterge olan 1500 ile en yüksek ek gösterge olan 8000 toplamının yürürlükteki memur maaş katsayısı ile çarpımından ibaret, ancak tuhaf bir çelişki olarak asgari ücretten daha düşük bir rakamdır. 2014 Yılı için en yüksek memur aylığı ((1500+8000) x 0.076998)= 731,48-TL'dır.
Sitetistik TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi
Web Statistics