google-site-verification: googlea169ef6bc8d678e3.html

3 02 2010

Devlet memurları ek gösterge tablosu

(Güncellenmiş)  2012 Ek Gösterge Tablosu için tıklayınız 


  (Devlet Memurları Kanununa ek ) I SAYILI CETVEL

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLA ÜNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK  GÖSTERGELER               
          
                   ÜNVANI DERECE Ek Göstergeler
I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
a) Başbakanlık Müsteşarı18000
b) Müsteşarlar, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, 17600
c) Diyanet İşleri Başkanı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı,Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı,  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı,  Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı17000
d) GAP İdaresi Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı ve (Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı) , Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları,  Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri, DİE Başkanı, Büyükelçi ve Daimi Temsilci unvanını kazanmış olanlar, Müsteşar Yardımcıları, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcıları Genel Müdürler, Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcıları ,  Sosyal Sigortalar Kurumu Başkan Yardımcısı, Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, Özürlüler İdaresi Başkanı , Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı ve Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı , Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Türk Patent Enstitüsü Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı 16400
e) Başbakan Müşavirleri,15300
f) Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık Başkanları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanları, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi, Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreteri, Büyük Şehir Belediye Genel Sekreteri,Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı 14800
g) En az üç yıl süreli yüksek öğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Devlet Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları, Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzmanları ve Dış Ticaret Kontrolörleri , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve  İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile  Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri, Sigorta Müfettişleri , Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO P 1
2
3
4
5
6
7
8
3600
3000
2200
1600
1300
1150
950
850
h)En az üç yıl süreli yüksek öğrenim veren fakülte ve yüksek okulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Devlet Personel Uzmanları, Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları,  Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Mali Suçları Araştırma Uzmanları , Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Gelir Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Maliye Uzmanı , bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları,  Çevre ve Orman Uzmanları, Özürlüler Uzmanı ,  Bağ - Kur Denetmenleri,  Kültür ve Turizm Uzmanları, Tüketici ve Rekabet Uzmanları, Denizcilik Uzmanları , Gümrük Uzmanları,  Sosyal Sigorta Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanı, Marka Uzmanı, Patent Uzmanı, İstihdam ve Meslek Uzmanları. En az 3 yıl süreli yüksek öğretim veren fakülte veya yüksek okulu bitirerek yapılacak sınav sonunda denetmen yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra, bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla Muhasebe Denetmeni, Vergi Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni kadrosuna atanmış olanlar , Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni ,Tapu ve Kadastro Denetmenleri, Marka Uzmanı, Patent Uzmanı 1
2
3
4
5
6
7
8
2200
1600
1200
1100
900
800
500
450
i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan
1-Yükseköğrenim görenler1
2
3
4
2200
1600
1100
800
2-Diğerleri1
2
3
4
1500
1100
800
650
II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI
a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis,Yüksek Mimar ve Mimar ile Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar 1
2
3
4
5
6
7
8
3600
3000
2200
1600
1300
1150
950
850
 b) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları,1
2
3
4
5
6
7
8
3000
2200
1600
1500
1200
1100
900
800
c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar.1
2
3
4
200
1600
1500
1100
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar,1
2
3
4
1500
1100
800
650
III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 
a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar 1
2
3
4
5
6
7
8
3600
3000
2200
1600
1300
1150
950
850
b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri1
2
3
4
5
6
7
8
3000
2200
1600
1500
1200
100
900
800
c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
1. Yüksek öğrenim görenler
1
2
3
4
2200
1600
1100
800
2. Diğerleri1
2
3
4
1500
1100
800
650
IV-EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI
 
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;
a) İlköğretim Müfettişleri
1
2
3
4
5
6
7
8
3000
2200
1600
1300
1150
950
850
750
b) Öğretmen ve Diğer Personel1
2
3
4
5
6
7
8
3000
2200
1600
1100
900
800
500
450
V-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI
1
2
3
4
5
6
7
8
3000
2200
1600
1500
1200
1100
900
800
VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan
a)Yüksek öğrenimliler1
2
3
4
2200
1600
1100
800
b) Diğerleri1
2
3
4
1500
1100
800
650
VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI
a) Emniyet Genel Müdürü17000
b)Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri,14300
c) Daire Başkanları ile  Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri13600
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar,1
2
3
4
3000
2200
1600
1100
e) Kadroları bu sınıfa dahil olup da, yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
aa) Yüksek Öğrenimliler1
2
3
4
2200
1600
1100
800
bb) Diğerleri1
2
3
4
1500
1100
800
650
VIII- MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI
a) Müsteşar,17600
b) Vali17000
c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da; yukarıda sayılanlar dışında kalanlar (1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlar için Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere)1/4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4800
4000
3600
3000
2300
2200
1600
1500
1300
1150

II SAYILI CETVEL
KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ
BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ 
UNVANIDERECE  Ek Göstergeler
1- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA
Başbakanlık Müşaviri, Başbakanlık Başkan Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, I.Hukuk Müşaviri, Elçi-Müsteşar, I. Sınıf Başkonsolos , Büyükelçilik I.Müsteşarı, Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yrd. , Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Sekreteri, Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir), Defterdar (Ankara, İstanbul, İzmir), Bayındırlık ve İskan Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Bakanlık Bölge Müdürü, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Gümrükler Başmüdürü (Ankara, İstanbul, İzmir), Gümrükler Muhafaza Başmüdürü (Ankara, İstanbul, İzmir), Maliye Başkanı, Gelirler Bölge Müdürü, Vergi Dairesi Başkanı, Milli Emlak Dairesi Başkanı olanlar, 13600
2- YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA
Vakıflar Meclisi Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, A.O.Ç. Müdürü, Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı , Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yrd., Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcısı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı, Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısı , Toplu Konut İdaresi Başkan Yrd., Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcısı , Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkanı ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları,Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı, Devlet Planlama Teşkilatı Daire Başkanı (Ana Hizmet Birimi), Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi),  Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanına bağlı Daire Başkanları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Üniversitelerarası Kurul Sekreteri, Üniversite Genel Sekreteri,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı, Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Başkanı , Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı, İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir), Müşavir (Müsteşarlıklarda), I. Hukuk Müşaviri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürü, Serbest Bölge Müdürü, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları olanlar,  Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)13600
3- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA
Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları, [Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı] 13600
4- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA
Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı , Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı, Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, Defterdar, Askeri Defterdar, Vergi Dairesi Müdürü, Muhasebe Müdürü, Gelir Müdürü, Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı, Takdir Komisyonu Başkanı, Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Gümrükler Başmüdürü, Gümrükler Muhafaza Başmüdürü, Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu Müdürü, Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ens.Müd., Gemi Sürvey Kurulu Başkanı, İst.Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Bşk., Sivil Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı, Gümrükler Başmüdür Yrd., Gümrük Muhafaza Başmüdür Yrd., Malmüdürü, (...) , Bilgi İşlem Merkezi Müdürü (Maliye Bakanlığı-Bölgede), Vergi İstihbarat Müdürü (Maliye Bakanlığı), Vergi Müdürü (Maliye Bakanlığı), Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı) olanlar,13000
5-YARGI KURULUŞLARI-BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDA
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi, Başhukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Hazine Saymanı, Genel Sekreter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı, R.S. Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı , İl Müdürü,  Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü, İl Müftüsü, Savunma Sekreteri , Meteoroloji Teknik Lisesi Müdürü, Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürü, Tapu ve Kadastro Kurs Müdürü, Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı, Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanı, Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, A.O.Ç. Müdür Yardımcısı, Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı, S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Yurt Müdürü, Tapu Sicil Müdürü, Kadastro Müdürü, Kambiyo Müdürü, (...) , Borsa Komiseri, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Md., Bölge Başmüdürü, Bölge İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, Başmüdür, Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Bşk., Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yrd., Fakülte Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis Müdürü, Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü, Çiftlik Müdürü, Kuruluş Müdürü, Banka Şubesi Müdürü, T.C.Ziraat Bankası, T.Emlak Bankası ve T.Halk Bankası Genel Müdürlüklerinde 1 inci derece kadrolu müdürlerden; Ticari Krediler Müdürü, Sanayi Kredileri Müdürü, Teşvik ve Geliştirme Kredileri Müdürü, Zirai Krediler Müdürü, Zirai Kalkınma Kredileri Müdürü, Su Ürünleri Kredileri Müdürü, Kooperatifler Müdürü, İpotekli Krediler Müdürü, Fon Kredileri Müdürü, Para ve Tahvil Müdürü, Tahvilat Müdürü, Tevdiat ve Banka Hizmetleri Müdürü, Para ve Menkul Kıymetler Müdürü, Banka Hizmetleri Müdürü, Dış Muameleler Müdürü, Dış İlişkiler Müdürü, İstihbarat Müdürü, Proje Müdürü, Genel Muhasebe Müdürü, Muhasebe Müdürü, Personel Müdürü, Malzeme ve Satın alma Müdürü, İnşaat Müdürü, Emlak Müdürü, İnşaat ve Proje Müdürü, Emlak İşleri Müdürü, Otomasyon Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, [Özel Tarımsal Krediler Müdürü, Proje Değerlendirme Müdürü, Sistem Servisleri Müdürü, Bankacılık Hizmetleri Müdürü, Fon Yönetimi Müdürü, Eğitim Müdürü, Haberleşme ve Arşiv Müdürü, Planlama, Bütçe ve Kontrol Müdürü, Sosyal Hizmetler Müdürü, Sağlık Hizmetler Müdürü, İştirakler Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü, Kurumsal Bankacılık Müdürü, Sermaye Piyasaları Müdürü, G.A.P. Kredileri Müdürü, Krediler Kanuni Takip Müdürü, Bireysel Bankacılık Müdürü, Bankacılık Kartları Müdürü, Elekronik Fon Transferi Müdürü, Matbaa Müdürü, Araştırma ve Geliştirme Müdürü, Kredi ve Risk İzleme Müdürü, İstihbarat ve Kredi Değerlendirme Müdürü, Emlak İşleri Müdürü, Merkez Muhasebe Müdürü, İstihbarat ve Proje Değerlendirme Müdürü, Bireysel ve Özel Bankacılık Müdürü, Mevduat ve Banka Hizmetleri Müdürü, İnşaat İşleri Müdürü, İnşaat ve Emlak Müdürü, Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürü, Kredi Pazarlama Müdürü, Dış İlişkiler Operasyon Müdürü, Dış Muhabir İlişkiler Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü, Büro Müdürü, ve Disiplin Kurulu Başkanı] olanlar,13000
6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA
Daire Başkanı, Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri, Belediye Başkan Yardımcısı, Boğaziçi İmar Müdürü, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, 13000

Sitetistik TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi
Web Statistics