google-site-verification: googlea169ef6bc8d678e3.html

9 07 2010

Memur emekli maaş ve ikramiye hesabı nasıl yapılır?

     Memur emekli maaşı ve ikramiyesinin hesaplanabilmesi için memurun emekli keseneğine esas aylık tutarının bilinmesi gerekir.Emekli keseneğine esas aylık ;memurun aylık (derece kademe karşılığı gösterge),ek gösterge, kıdem aylığı,taban aylığı ve özel hizmet tazminatı  toplamı üzerinden hesaplanır.Diğer kazanç unsurları emekli keseneğine tabi değildir.Bu nedenle memur emekli ikramiye ve maaşları  düşüktür.Ayrıca, emekli keseneğine esas aylığa dahil edilen özel hizmet tazminatı oranı maaşla ödenen değil, aşağıda gösterildiği gibi ek göstergeye göre belirlenen miktardır.Memur emekli maaşlarındaki fark asıl olarak,  ek göstergeye göre belirlenen özel hizmet tazminatı oranlarından kaynaklanır. Sözgelimi, 2200 ek göstergeli bir memurun emekli keseneğine esas özel hizmet tazminat oranı %70 iken, 3600 ek göstergeli mühendisin %130, ek göstergesi olmayan memurun ise %40’tır. Emekliliğe esas özel hizmet tazminatı oranı;

Ek Göstergesi  8400 ve yukarı olanlar  için   % 240

Ek Göstergesi 7600 dahil-8400 hariç  için % 200

Ek Göstergesi 6400 dahil-7600 hariç için  % 180

Ek Göstergesi  4800 dahil-6400 hariç için  % 150

Ek Göstergesi  3600 dahil-4800 hariç  için % 130

Ek Göstergesi  2200 dahil-3600 hariç  için  % 70

Diğerleri (ek göstergesi 2200' ün altında kalanlar ile olmayanlar) için  % 40'tır.

     Bu itibarla, aylık (gösterge),ek gösterge,kıdem aylığı,taban aylığı ve özel hizmet tazminat tutarları toplamı memurun emekli keseneğine esas matrahını verir.Memurun %16 oranındaki emekli şahıs keseneği ve genel sağlık sigortası primleri bu matrah üzerinden kesilirken, sözkonusu matrah aynı zamanda memurun emeklilik durumunda her bir tam yıl için alabileceği emekli ikramiyesini de gösterir.Memurun 25 yıl hizmeti var ise,aynı matrahın %75’i oranında emekli maaşı bağlanır.Maaş bağlanma oranı 25 yıldan fazla her bir yıl için %1 artar,eksik her bir yıl için ise %1 azalır.(Emekli Sandığı Kanunu 41. madde)
  11 Ay dahi olsa, yıldan artan süreler (bu nedenle emekli olacak memurların  kıdem başlangıç  ayını dikkate almaları gerekir) karşılığında  ve 30 yıl üzerindeki  hizmetler için      emekli ikramiyesi ödenmez.

Örnek olarak Temmuz 2010 maaş verileri doğrultusunda 25 yıl kıdemli, emekliliğe esas derecesi ¼ olan, 2200 ek göstergeli bir Şube Müdürünün (Şube Müdürü ile aynı derece ve kıdeme sahip düz memurun emekli maaş ve ikramiyeleri arasında herhangi bir fark yoktur) emekli maaş hesabı aşağıdaki gibidir.

Aylık : 1500*0,059445=89,17-

Ek Gösterge : 2200*0,059445=130,78-

Kıdem Aylığı: 29,72-

Taban Aylığı : 793,10-

Özel Hizmet Tazminatı: %70*9500*0,059445=395,31-
 
Emekli keseneğine esas matrah=89,17+130,78+29,72+793,10+395,31=1438,08-

Emekli ikramiyesi tutarı = 1438,08*25=35.952-

Emekli maaşı = 1438,08*%75=1078,56+%4 vergi iadesi


25 Yıl kıdemli, emekliliğe esas derecesi ¼ ,ek göstergesi 3600 olan bir Mühendisin emekli maaş hesabı ise aşağıdaki gibidir.


Aylık : 1500*0,059445=89,17-

Ek Gösterge : 214,00-

Kıdem Aylığı : 29,72-

Taban Aylığı : 793,10-

Özel Hizmet Tazminatı: %130*9500*0,059445=734,15-

Emekli keseneğine esas matrah=89,17+214+29,72+793,10+734,15=1860,14-

Emekli ikramiyesi tutarı = 1860,14*25=46.503,50-

Emekli maaşı = 1860,14*%75=1395,10+%4 vergi iadesi

NOT:Memur emekli maaşı için alt sınır mevcuttur.1 Temmuz-31 Aralık 2010 döneminde en düşük emekli maaşı 863,70-TL, %4 vergi iadesi ile birlikte  898,25-TL'sıdır.Memurun emekli maaşı hesaplama sonucu 863,70-TL'dan  daha düşük ise doğrudan sözkonusu rakama yükseltilir.

Bkz. En düşük memur maaş  hesabı

Hiç yorum yok:

Sitetistik TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi
Web Statistics