google-site-verification: googlea169ef6bc8d678e3.html

29 12 2010

memur gösterge tablosu

                                                             Bkz.Ek gösterge tablosu

Memuriyet sistemi esas olarak Devlet Memurları Kanununun 43. maddesinde belirtilen aylık gösterge tablosuna dayanır.Aylık gösterge tablosu; memurun tahsil, kadro ve kıdemine bağlı olarak 15. derecede başlayıp 1. derece 4. kademede son bulan bir skaladan ibarettir.Normal olarak memurlar, her yıl bir kademe alarak terfi ederler.Her üç kademe ise bir dereceye eşittir.Memurun tahsil durumu üst dereceye uygun değilse veya görev yaptığı kurumda kadrosuna uygun üst derece bulunmadığı taktirde memur  4. kademeden itibaren sağa doğru (yan terfi) terfi alır.

MEMUR GÖSTERGE TABLOSU
DerecelerKademe 1Kademe 2Kademe 3Kademe 4Kademe 5Kademe 6Kademe 7Kademe 8Kademe 9
11320138014401500
2115512101265132013801440


310201065111011551210126513201380
4915950985102010651110115512101265
5835865895915950985102010651110
6760785810835865895915950985
7705720740760785810835865895
8660675690705720740760785810
9620630645660675690705720740
10590600610620630645660675690
11560570580590600610620630645
12545550555560570580590600610
13530535540545550555560570580
14515520525530535540545550555
15500505510515520525530535540


Memurların gösterge tablosuna giriş derece/kademeleri farklı olduğu gibi en fazla yükselebilecekleri derece ve kademeleri de tahsil,kadro ve kıdemlerine göre değişir. İlköğretim mezunları memuriyete 14/1.,lise mezunları 13/3 ,meslek lisesi mezunları 12/2 , iki yıllık yüksekokul mezunları 10/2,dört yıllık fakülte mezunları ise 9/1 .dereceden başlar. Bunların dışında mühendis ve mimarlara,doktorlara,özel yarışma sınavı ile memuriyete girenlere ilave bir derece verilmektedir ki, bu konu DMK’nun 36 .maddesinde açıklanmaktadır. İlköğretim mezunlarının en fazla yükselebilecekleri derece 5/9,lise ve meslek lisesi mezunlarının 3/8,iki yıllık ve üzeri yüksekokul mezunlarının ise  en üst  derece /kademe olan  birinci derece dördüncü kademedir.Memur kadroları derece esasına göre sınıflandığı için her bir ünvandaki memurun kadro derecesi olarak en fazla yükselebileceği derece bellidir.Mesela düz memurlar, tahsili ne olursa olsun en fazla 5. dereceye,veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, teknisyen ve şefler 3. derece, mühendis, avukat, mimar,öğretmen gibi mesleklerle müdürler birinci derece kadroya yükselebilirler. Memurların tahsil ve  kadro dereceleri arasındaki uyumsuzluk sorunu  (mesela memur ünvanlı personelin fakülte mezunu olmasına rağmen maaş ve emeklilik yönünden 5. dereceden yukarı çıkamaması gibi) yargı kararları ile çözülmüş olmasına rağmen yeşil pasaport alabilmek için memurların kadro derecesi olarak 3. dereceye terfi etmiş olmaları şarttır.

Bunların dışında DMK’nun 37 .maddesine göre azami yükselebilecekleri derecenin dördüncü kademesinde bulunanlara son altı yıllık sicil notu ortalaması en az 90 ve son sicil notu da olumlu olanlar kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye geçirilir. Ayrıca son altı yıllık sicil not ortalaması en az 90 olanların aylık dereceleri bir kademe yükseltilir. 
Memurların asli maaşları bulundukları derece kademede bulunan göstergenin memur maaş  katsayısı ile çarpımından oluşur.Sözkonusu tutar  2010 yılı ikinci yarısı için   örnek; 5 derece 1 kademede bulunan memur için  835*0,059445=49,64-TL'sından ibarettir.Uygulamada maaş hesabına ek gösterge de katılmasına rağmen memurun (taban aylığı,özel hizmet tazminatı, yan ödeme,ek ödeme,aile yardımı gibi) ek ödemeleri hariç asli maaşı yine asgari ücretin altında kaldığı için kimi kurumlarda çalışan memurlara ödenen ikramiyeler asgari ücret üzerinden hesap edilmektedir.Zira yasa gereği asgari ücretten daha az aylık ödenmesi mümkün değildir.(Bkz. Memur maaş hesabı)

Bakınız.2013 memur emekli maaş hesabı
Sitetistik TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi
Web Statistics